E-mail

UET-eMail

Hệ thống web mail, nơi truy cập hộp thư vnu.edu.vn của cán bộ và người học trong nhà trường.

Sử dụng »

E-learning

UET-Courses

Hệ thống Web site môn học được phát triển trên nền tảng mã nguồn mở nhằm hỗ trợ giảng viên, học viên và sinh viên thực hiện các hoạt động học tập, kiểm tra, đánh giá

Sử dụng »

Q&A

UET-Q&A

Hệ thống hỏi đáp trực tuyến cung cấp kênh tương tác hỗ trợ giảng viên và sinh viên hỏi đáp trực tuyến khi tham gia các tiết học trên lớp.

Sử dụng »

Moocs

UET-MOOCs

Cộng đồng chia sẽ các khóa học trực tuyến, nơi cung cấp các khóa học miễn phí cho các đối tượng có nhu cầu

Sắp thử nghiệm »

Grade

UET-ViewGrades

Hệ thống hỗ trợ sinh viên tra cứu điểm thi học kỳ

Sử dụng »

File server width=

UET-FileSever

Hệ thống hỗ trợ các cán bộ, giảng viên quản lý thư mục web cá nhân của mình trên máy chủ nhà trường.

Sử dụng »

500x500